AED-project Bronckhorst

 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden.

 

Korte samenvatting van de ontwikkelingen tot nu toe:

In Bronckhorst bestaat sinds 2008-2009 een gemeentelijk AED netwerk met 24 AED’s. Omdat het contract met Hartveilig Wonen afliep en een deel van de financiering wegviel is het project geëvalueerd eind 2014. Hieruit bleek dat een succesvol netwerk met betrokken vrijwilligers is opgezet dat elk jaar een aantal keren met succes wordt ingezet. Genoeg redenen om het netwerk in stand te willen aedhouden.

Het project bestaat uit 4 onderdelen: registratie en alarmering van vrijwilligers, het verlenen van nazorg aan vrijwilligers, het jaarlijks scholen van de vrijwilligers en het onderhoud/vervanging van AED’s en buitenkasten. In juli 2015 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst besloten de verantwoordelijkheid voor de onderdelen scholing (per 2016) en onderhoud/vervanging AED’s/buitenkasten (per 2017) naar (een) partij(en) buiten de gemeente over te dragen, waarbij de AED’s in nieuwstaat worden overgedragen.

Alle DBO’s en EHBO/reanimatieverenigingen binnen Bronckhorst zijn uitgenodigd om mee te denken. Door betrokken partijen is de wens uitgesproken één stichting voor Bronckhorst op te richten die verantwoordelijk is voor de over te dragen onderdelen van het project en is gevraagd rond te vragen of er interesse is om plaats te nemen in het bestuur van deze stichting.

Het bestuur zal verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer van de apparatuur en de scholing van de vrijwilligers. Dit laatste is met ingang van dit jaar al opgepakt door de lokale EHBO/reanimatieverenigingen. Alle vrijwilligers zijn hierover per mail geïnformeerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de registratie en oproep van vrijwilligers, en de nazorg na een inzet.

 

Voor Olburgen en Rha is er één AED beschikbaar, rechts naast de ingang van de kerk in Olburgen.

 

Voor meer informatie over AED, voor het aanmelden als vrijwilliger, verwijzen we u naar de website van Hartveilig Wonen, klik hier. Voor het volgen van een (herhalings)cursus EHBO of AED, kunt u terecht bij de EHBO vereniging Steenderen, klik hier voor raadplegen van de mogelijkheden.

 
© 2016 Olburgen Rha