Informatiebijeenkomst WRIJ over windmolens

 

Op 15 november 2016 heeft het waterschap Rijn & IJssel (WRIJ) een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Olburgen en Rha. Om zelfvoorzienend te worden in het eigen energieverbruik (32 miljoen kWh), wil het waterschap dit bereiken door naast vergisten van zuiveringsslib (o.a. zuivering Olburgen), energie uit water en zonne-energie ook windenergie toe te gaan passen. Hiertoe heeft het waterschap 4 á 5 windmolens nodig, welke zij wil plaatsen op haar eigen gronden. Voor de locatie Olburgen zouden er maximaal 2 windmolens geplaatst kunnen worden. Deze windmolens zullen waarschijnlijk véél hoger zijn (ca. 170 meter!) vergeleken met andere windmolens in de omgeving (hoogte windmolens in Zutphen 120 meter, Duiven 150 meter).

De locatie in Olburgen is één van de vier locaties (naast Etten, Duiven en Zutphen) die nu nader onderzocht gaan worden op haalbaarheid. Naar aanleiding van dit onderzoek zal in maart 2017 door het bestuur van het waterschap een besluit genomen worden op welke locaties daadwerkelijk windmolens zouden kunnen komen en hoeveel windmolens per locatie. Pas dan begint het formele traject door het aanvragen van de vergunningen en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

In de huidige gemeenteraad is afgesproken dat er géén grote windmolens toegestaan worden. Echter heeft de gemeente Bronckhorst, net als de andere Achterhoekse gemeenten, het doel om in 2030 energieneutraal te zijn. Na de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is dit weer bespreekbaar volgens de wethouder, en daarmee lijkt de weg voor het waterschap open voor het aanvragen van windmolens. Het lijkt er op dat de politieke partijen hun standpunten wat aan het herzien zijn, o.a. D66 geeft aan open te staan voor windmolens.

Tijdens de avond bij de IJsselhoeve gaven veel aanwezigen aan het duidelijk niet eens te zijn met de plannen van het Waterschap voor het plaatsen van windmolens in Olburgen. Een aantal inwoners uit Rha uitten zorgen over het plan en hebben zelf veel informatie verzameld over de risico’s van windmolens op o.a. gezondheid.

Klik hier voor deze info!

Ook werd door aanwezigen als alternatief voorgesteld dat het Waterschap participeert in de aanleg van zonnepanelen op daken, bijvoorbeeld via energiecoöperatie BoeN (boen.nu).

 

 
© 2016 Olburgen Rha