Uitnodiging AED Stichting Bronckhorst

 

UITNODIGING van AED-Stichting Bronckhorst voor een
informatiebijeenkomst inzake de AED's.

Uitnodiging aan iedereen die direct of indirect betrokken is bij het
in stand houden van de AED's in onze gemeente of belangrijk vindt dat
dat gebeurt.

Op 31 oktober wordt door de stichting AED Bronckhorst een bijeenkomst georganiseerd waar het werk als vrijwilligersbestuur t.b.v. onze 28 AED's toe te lichten, om achtergrondinformatie uit te wisselen en natuurlijk om contact met u te houden.

Het programma en locatie is als volgt:
Datum: donderdag 31 oktober 2019.
Plaats: Ontmoetingscentrum Ons Huis in Hengelo, Beukenlaan 30.

Programma: 
19:30 uur zaal open.
20:00 uur opening door voorzitter Herman Vrielink.
 daarbij ook voorstellen van onze nieuwe penningmeester die tevens de
buitendienst  meeverzorgt.
20:15 uur oud huisarts Sterringa geeft uitleg over het nut van een
AED.
21:00 uur buitendienstbestuurslid Rommy te Vaarwerk licht toe wat je
(ook) kunt zien met het  burgerhulpverleners-account op de website
van HartslagNu.
21:15 Afsluiting door de voorzitter en napraten voor wie dat wil.
 
© 2016 Olburgen Rha