Uitspraak Raad van State ivm beroep Dorado Beach

 

De Raad van State heeft het bestemmingsplan uitbreiding Dorado Beach goedgekeurd. In de uitspraak van de Raad van State, n.a.v. de ingediende beroepschriften door meerdere partijen, zijn vrijwel alle bezwaren afgewezen. De uitspraak is hier na te lezen.

 
© 2016 Olburgen Rha