Geen windmolens in Olburgen/Rha (vooralsnog)

 
Het dagelijks bestuur, ook college van dijkgraaf en heemraden genoemd, heeft een voorstel uitgewerkt, daarin staat dat windmolens in Olburgen/Rha voorlopig bespaard gaan blijven.
Het waterschap stelt voor om op de locaties Duiven en Zutphen vergunningen aan te gaan vragen om windmolens te gaan plaatsen. Het waterschap wil voor de locaties Olburgen en Etten met de omgeving zoeken naar andere vormen van duurzame energie (zon/water).  Daarover gaan ze ook met onze gemeente in overleg.
Het voorstel aan het algemeen bestuur en de locatieplannen e.d. zijn te downloaden de website van het waterschap, zie www.wrij.nl/windenergie. Op deze pagina staat een link naar de vergaderstukken voor de vergadering ‘Commissie Waterketen’ op 21 februari 2017 (zie ook hieronder). Inwoners van Olburgen en Rha kunnen tijdens deze vergadering inspreken.

Het algemeen bestuur besluit op 14 maart over het voorstel van het dagelijks bestuur.

Enkele vergaderstukken voor de vergadering van 21 februari 2017:

 
© 2016 Olburgen Rha