• Home
  • Archive by category 'Laatste nieuws'

Archive for ‘Laatste nieuws’

Planning aanleg glasvezel buitengebied

Nadat in mei 2018 bekend is geworden dat Glasvezel Buitenaf de benodigde 50% aanmeldingen heeft behaald, is de voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel bekendgemaakt.

 

Diegene die zich hebben aangemeld voor glasvezel, hebben onlangs van Glasvezel Buitenaf een brief ontvangen met begeleidende flyer met daarin uitleg over
de planning en de procedure.

De …

Read more →
 

Keurmerk veilig buitengebied

Graag attenderen wij op het artikel in de ‘Contact’ waarin een oproep wordt gedaan aan de inwoners van het buitengebied om onveilige plekken door te geven aan de gemeente via het webformulier, zodat de werkgroep “Keurmerk Veilig Buitengebied” van de gemeente hiermee aan de slag kan. Het gaat hierbij om veiligheid omtrent de thema’s criminaliteit, …

Read more →
 

Bijeenkomsten gemeente ‘energieneutraal’

Hieronder vindt u een oproep van de gemeente Bronckhorst in verband met de ‘energierally’s’ die zij binnenkort organiseert. Hiervoor worden ook alle inwoners van Olburgen en Rha uitgenodigd.

Gemeente Bronckhorst wil met deze bijeenkomsten de mening onder de inwoners peilen, waarbij eenieder nu zijn/haar ideeën en oplossingen kan aandragen. Ook kunnen samen plannen gemaakt worden …

Read more →
 

Glasvezel buitengebied Bronckhorst

Op deze pagina vindt u informatie over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Bronckhorst. Tot de hoofdzaak teruggebracht komt het erop neer dat het een nagenoeg gelijk aanbod is als de SBOR al een paar jaar terug tot stand heeft willen brengen via een eigen initiatief. Helaas heeft de gemeente dat toen niet …

Read more →
 

Uitspraak Raad van State ivm beroep Dorado Beach

De Raad van State heeft het bestemmingsplan uitbreiding Dorado Beach goedgekeurd. In de uitspraak van de Raad van State, n.a.v. de ingediende beroepschriften door meerdere partijen, zijn vrijwel alle bezwaren afgewezen. De uitspraak is hier na te lezen.…

Read more →
 

Geen windmolens in Olburgen/Rha (vooralsnog)

Het dagelijks bestuur, ook college van dijkgraaf en heemraden genoemd, heeft een voorstel uitgewerkt, daarin staat dat windmolens in Olburgen/Rha voorlopig bespaard gaan blijven.
Het waterschap stelt voor om op de locaties Duiven en Zutphen vergunningen aan te gaan vragen om windmolens te gaan plaatsen. Het waterschap wil voor de locaties Olburgen en Etten met

Read more →
 

Windmolens – Brief naar Waterschap

Hieronder is  de brief na te lezen welke door SBOR / Actiecomité Windmolens Olburgen-Rha NEE!  is verstuurd, vergezeld met de handtekeningen uit Olburgen-Rha en Dieren, aan het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is een afschrift verstuurd aan de gemeente Bronckhorst.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Bezwaar tegen plan windmolens waterschap Rijn en IJssel in Olburgen-Rha

 

Geacht bestuur

Read more →
 

AED-project Bronckhorst

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden.

 

Korte samenvatting van de ontwikkelingen tot nu toe:

In Bronckhorst …

Read more →
 

Energiecoöperatie BoeN; deelautoproject

Energiecoörperatie BoeN wil z.s.m. starten met het vervolgproject van de “Elektrische deelauto”.  BoeN staat voor Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal. De energiecoöperatie werkt samen met bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. Samen ontwikkelen zij initiatieven om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Het …

Read more →
 

Informatiebijeenkomst WRIJ over windmolens

Op 15 november 2016 heeft het waterschap Rijn & IJssel (WRIJ) een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van Olburgen en Rha. Om zelfvoorzienend te worden in het eigen energieverbruik (32 miljoen kWh), wil het waterschap dit bereiken door naast vergisten van zuiveringsslib (o.a. zuivering Olburgen), energie uit water en zonne-energie ook windenergie toe te gaan …

Read more →
 
© 2016 Olburgen Rha