• Home
  • Archive by category 'Laatste nieuws'

Archive for ‘Laatste nieuws’

Koopstromenonderzoek inwoners Bronckhorst

Momenteel wordt het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 uitgevoerd in ongeveer 60 gemeenten in Oost-Nederland, ook in de gemeente Bronckhorst.

De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in het koopgedrag in onze gemeente en kan een bijdrage leveren aan toekomstige beslissingen. In november wordt een groot deel van de bewoners van Gelderland per brief uitgenodigd om deel …

Read more →
 

Bewoners gevraagd om mee te denken over een nog mooier Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst en Steenderen

Bijeenkomst op 13 november

Bewoners van het
buitengebied van Olburgen, Rha, Baak, Toldijk, Bronkhorst of Steenderen
nodigen wij uit voor een bijeenkomst om samen met ons na te denken over
mogelijkheden om de overgang tussen hun dorp en het buitengebied (nog)
mooier te maken. De afgelopen jaren zijn gezamenlijk via het project
Dorp en Rand …

Read more →
 

Uitnodiging AED Stichting Bronckhorst

UITNODIGING van AED-Stichting Bronckhorst voor een
informatiebijeenkomst inzake de AED's.

Uitnodiging aan iedereen die direct of indirect betrokken is bij het
in stand houden van de AED's in onze gemeente of belangrijk vindt dat
dat gebeurt.

Op 31 oktober wordt door de stichting AED Bronckhorst een bijeenkomst georganiseerd waar het werk als vrijwilligersbestuur t.b.v. onze …
Read more →
 

Uitnodiging voorlichtingsavond: Leer criminaliteit in het buitengebied herkennen

Steeds vaker gebruiken georganiseerde criminelen het platteland als werkterrein. Woont of werkt u in het buitengebied? Speciaal voor u organiseert de gemeente Bronckhorst de voorlichtingsavond: Leer criminaliteit in het buitengebied herkennen.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten zijn op:

  • Maandagavond 20 mei, Wildenborchse Kapel, Kapelweg 1, Vorden
  • Maandagavond 27 mei, Den Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 37, Toldijk
  • Donderdagavond
Read more →
 

Reanimatieles en AED training

Vanuit de Stichting Reanimatie & AED training Gelre ontvingen wij het verzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot het volgen van reanimatieles en AED training voor inwoners van Olburgen en Rha. Deze stichting verzorgt in onze regio deze lessen.

Men begint met een basiscursus en de jaren erop wordt men dan weer uitgenodigd voor …

Read more →
 

Planning aanleg glasvezel buitengebied

Nadat in mei 2018 bekend is geworden dat Glasvezel Buitenaf de benodigde 50% aanmeldingen heeft behaald, is de voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel bekendgemaakt.

 

Diegene die zich hebben aangemeld voor glasvezel, hebben onlangs van Glasvezel Buitenaf een brief ontvangen met begeleidende flyer met daarin uitleg over
de planning en de procedure.

De …

Read more →
 

Keurmerk veilig buitengebied

Graag attenderen wij op het artikel in de ‘Contact’ waarin een oproep wordt gedaan aan de inwoners van het buitengebied om onveilige plekken door te geven aan de gemeente via het webformulier, zodat de werkgroep “Keurmerk Veilig Buitengebied” van de gemeente hiermee aan de slag kan. Het gaat hierbij om veiligheid omtrent de thema’s criminaliteit, …

Read more →
 

Bijeenkomsten gemeente ‘energieneutraal’

Hieronder vindt u een oproep van de gemeente Bronckhorst in verband met de ‘energierally’s’ die zij binnenkort organiseert. Hiervoor worden ook alle inwoners van Olburgen en Rha uitgenodigd.

Gemeente Bronckhorst wil met deze bijeenkomsten de mening onder de inwoners peilen, waarbij eenieder nu zijn/haar ideeën en oplossingen kan aandragen. Ook kunnen samen plannen gemaakt worden …

Read more →
 

Glasvezel buitengebied Bronckhorst

Op deze pagina vindt u informatie over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Bronckhorst. Tot de hoofdzaak teruggebracht komt het erop neer dat het een nagenoeg gelijk aanbod is als de SBOR al een paar jaar terug tot stand heeft willen brengen via een eigen initiatief. Helaas heeft de gemeente dat toen niet …

Read more →
 

Uitspraak Raad van State ivm beroep Dorado Beach

De Raad van State heeft het bestemmingsplan uitbreiding Dorado Beach goedgekeurd. In de uitspraak van de Raad van State, n.a.v. de ingediende beroepschriften door meerdere partijen, zijn vrijwel alle bezwaren afgewezen. De uitspraak is hier na te lezen.…

Read more →
 
© 2016 Olburgen Rha